Skip to content

Chasing Europe. The diagnosis of backwardness in Polish writings on Galicia during the second half of the 19th century


Pages 73 - 102

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.3.2015.0073
The main aim of the article is to examine various views of the problem of progress and backwardness presented in Polish writings on Galicia during the second half of the 19th century. At this time Galicia was considered as one of the most backward regions of Europe, and this state of affairs was also noticed by Polish journalists, scientists, politicians and writers connected with Austrian partition of former Poland. However, it does not mean that the diagnoses as well as recipes for economic growth were concurrent. To the contrary, significant differences can be found between views on the development of Galicia. Moreover, these opinions changed over time. This article is an attempt to trace the evolution of these ideas, which was parallel to the changes in the situation of the province. The author does not present a complete picture of the problem of backwardness in multicultural Galicia, but he focuses on Polish writings, as a product of the politically dominant culture of the province.

Toruń

1 Bałucki 1885: Michał Bałucki, W żydowskich rękach. Lwów.

2 Bałucki 1956: Michał Bałucki, O kawał ziemi. Kraków.

3 Czas 1894: Czas 125.

4 Dziennik Polski 1889: Dziennik Polski 126.

5 Dziennik Polski 1894: Dziennik Polski 154.

6 Feldman 1894: Wilhelm Feldman, Sewer i jego ostatnia powieść, Świat 7.

7 Galicja i wystawa powszechna 1872: Galicja i wystawa powszechna w Wiedniu 1873. Luźne myśli rzucone ludziom dobrej woli. Lwów.

8 Gazeta Lwowska 1861a: Gazeta Lwowska 255.

9 Gazeta Lwowska 1861b: Gazeta Lwowska 268.

10 Gazeta Lwowska 1894: Gazeta Lwowska 127.

11 Maciejowski 1894: Ignacy Maciejowski, Nafta. Vol. 1–3. Lwów.

12 Maciejowski 1900: Ignacy Maciejowski, Ponad siły. Ateneum 1–4.

13 Mały przewodnik 1894: Mały przewodnik po Wystawie krajowej. In: Przechadzka po wystawie krajowej r. 1894.

14 Rogosz 1876: Józef Rogosz, Choroby Galicji w latach od 1866–1876 podpatrzone i opowiedziane przez dukata. Lwów.

15 Rogosz 1879: Józef Rogosz, Choroby Galicji w latach od 1866–1878 podpatrzone i opowiedziane przez dukata. Serja nowa. Lwów.

16 Supiński 1872: Józef Supiński, Szkoła polska gospodarstwa społecznego. In: Józef Supiński Pisma. P. 2. Lwów.

17 Szczepanowski 1888: Stanisław Szczepanowski, Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. 2nd ed. Lwów.

18 Vogel 1894: Aleksander Vogel, Radosny dzień!, Gazeta Narodowa 126.

19 Biliński 1994: Biliński, “Szkoła polska gospodarstwa społecznego” Józefa Supińskiego i jej recepcja w pozytywizmie. In: Ewa Paczoska, J Sztachelska (eds.), Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej. Białystok.

20 Borkowska 2000: Grażyna Borkowska, Józef Supiński: ekonomia polityczna i estetyka wzniosłości. In: Józef Bachórz (ed.), Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum “Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17–18 stycznia 2000 roku. Sopot.

21 Burkot 1966: Stanisław Burkot, Józef Rogosz. In: J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki (eds.), Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2.

22 Fiołek 2011: Krzysztof Fiołek, O naftowych powieściach Ignacego Maciejowskiego (Sewera) z rzutem oka na galicyjską naftę w ogóle. In: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Kraków.

23 Frank 2005: Alison Fleig Frank, Oil Empire. Visions of Prosperity in Austrian Galicia. Cambridge–London.

24 Frybes 1953: Stanisław Frybes, Wstęp. In: J. Lam, Głowy do pozłoty. Powieść. Wrocław.

25 Girard 1991: René Girard, Kozioł ofiarny. Transl. M. Goszczyńska. Łódź.

26 Jedlicki 1988: Jerzy Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa.

27 Krajkowski 2012: Michał Krajkowski, Gorączka naftowa w pół-Azji. Kulturowe implikacje rozwoju przemysłu naftowego w Galicji w literackim ujęciu Ignacego Maciejowskiego (“Nafta”, “Ponad siły”). In: J. Bielska-Krawczyk, K. Ćwikliński, S. Kołos (eds.), Spotkania w przestrzeni idei–słów–obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej. Toruń.

28 Kuberski 1997: Leszek Kuberski, Stanisław Szczepanowski 1846–1900: przemysłowiec, polityk, publicysta. Opole.

29 Markiewicz 2009: Henryk Markiewicz, Pozytywizm. Warszawa.

30 Mazan 1997: Leszek Mazan, 150 lat dróg żelaznych w Galicji 1847–1997. Warszawa.

31 Ossowska 1985: Maria Ossowska, Moralność mieszczańska Wrocław-Warszawa Kraków-Gdańsk–Łódź.

32 Purchla 1995: Jacek Purchla, W stulecie powszechnej wystawy krajowej we Lwowie 1894 roku. Cracovia Leopolis 2.

33 Skórczewski 2010: Dariusz Skórczewski, Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle, Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 8.

34 Szymański 1999: Zdzisław Szymański, Józefa Supińskiego teoria rozwoju społecznogospodarczego. Lublin.

35 Śliwa 1994: Michał Śliwa, Nędza galicyjska. Mit i rzeczywistość. In: W. Bonusiak, J. Buszko (eds.), Galicja i jej dziedzictwo. P. 1. Rzeszów.

36 Tokarska-Bakir 2008: Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu. Warszawa.

37 Tomasik 2007: Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław.

38 Wyka 1951: Kazimierz Wyka, Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849–1869. Wrocław.

Share


Export Citation