Skip to content

Roman Timenchik, Angely – liudi – veshchi: V oreole stikhov i druzei. Moscow–Jerusalem: Mosty kul'tury – Gesharim, 2016, 832 pp.


Pages 287 - 288

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.5.2017.0287
Tromsø

Share


Export Citation