Skip to content

BOHUMIL V YK YPĚL / HELENA K ARLÍKOVÁ / ILONA JAN YŠKOVÁ / VÍT BOČEK / DAVID K ALHOUS / MIROSL AV VEPŘEK, Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 304 S. (Studia etymologica Brunensia, 26)

Jana Villnow Komárková


Pages 286 - 290

Share


Export Citation