Skip to content

Der faktographische Literaturunterricht an tschechischen Schulen und seine Kritik (1820–2011)


Pages 129 - 142

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.2.2014.0129
The article „The factographical teaching of literature at Czech schools and its criticism (1820–2011)‟ discusses theories about the teaching of Czech literature from the 19th century to the present day. The authors suggest that the so-called „factographical‟ type of literature teaching, which mainly focussed on facts from literary history, was repeatedly criticized in the studies of the teaching of literature. The orists kept emphasizing the benefits of a type of literature teaching that was based on the principles of independent reading, learner-centred analysis, and assignments that involved creative approaches. This discrepancy between a factographical type of literature teaching as it existed in the experience of many teachers and learners, and an ideal type of literature teaching advanced by many critics persisted in various forms of government and in various political regimes (the Austro-Hungarian Empire, the First Republic, the socialist regime, the post-socialist period).

Fribourg

Prag

1 Cenek 1979: Svatopluk Cenek, Úvod do teorie literární výchovy. Praha.

2 Chaloupka 1984: Otakar Chaloupka, Systém literární výchovy a jeho perspektivy. Praha.

3 Dorovská 1990: Dagmar Dorovská, Didaktika literární výchovy. Brno.

4 Fulková 2007: Marie Fulková, Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany.

5 Golubkov 1953: Vasilij Vasiljevič Golubkov, Metodika vyučování literatuře. Praha.

6 Hník 2010–2011: Ondřej Hník, Současná podoba výuky literární výchovy podle výpovědí studentů, Český jazyk a literatura 61, 33–39.

7 Hoffmann 1980: Bedřich Hoffmann, Základní vývojové tendence vyučování české literatuře na gymnáziu. Praha.

8 Kožmín 1995: Zdeněk Kožmín, Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénaře. Praha.

9 Lomenčík 2010: Július Lomenčík, Interpretácia básnického textu v stredoškolskom literárnom vzdelávaní – očakávania a realita. In: Edita Příhodová (ed.), Odborová didaktika v príprave a d'alšom vzdelávání učitel'a materinského jazyka a literatúry. Filozofická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, 288–301.

10 Machytka 1962: Jaroslav Machytka, Svatopluk Cenek, Metodika literární výchovy. Praha.

11 Nezkusil 2004: Vadimír Nezkusil, Nástin didaktiky literární výchovy: Čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázii: Z praxe pro praxi. Praha.

12 Plch 1974: Jaromir Plch, Rozvoj osobnosti a slovesné umění v procesu výchovy: O základech teorie výchovy slovesným uměním. Praha.

13 Vala 2011: Jaroslav Vala, Poezie v literární výchově. Olomouc.

Share


Export Citation